Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δημοτικό Μηχανικό Παντελή Παντελίδη, την Εκτελεστικό Μηχανικό Μύρια Λοϊζίδη, τη Λειτουργό Τεχνικής Υπηρεσίας Μαρία Πάρπα, τη Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό Τεχνικής Υπηρεσίας Μαρία Ακουρδαλίτη και τον Επιστάτη Βαγγέλη Ζαχαρία.

Αρμοδιότητες του  Τεχνικού Τμήματος είναι:

–  Ο Έλεγχος αιτήσεων:

  • Οικοδομικές Αιτήσεις για οικιστικές, εμπορικές, γραφειακές, μικτές, οικοδομικές, βιοτεχνικές, εκπαιδευτικές,
    αναψυχής και άλλες αναπτύξεις.
  • Άδειες διαχωρισμού.
  • Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης.
  • Έχει την ευθύνη της κατασκευής και συντήρησης των οικοδομών του Δήμου καθώς και την κατασκευή, ανακατασκευή,
    επέκταση και συντήρηση των υποδομών του Δήμου, όπως δρόμων, πεζοδρομίων, οχετών ομβρίων κ.α.

– Μια από τις κυριότερες αρμοδιότητες του Τεχνικού Τμήματος είναι η συλλογή και απόθεση των σκουπιδιών, καθώς και η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της καλής εμφάνισης του Δήμου.

– Η διεξαγωγή Διαγωνισμών και Προσφορών για τις ανάγκες του Δήμου.

– Η συντήρηση, επέκταση και σωστή λειτουργία του δικτύου υδατοπρομήθειας του Δήμου, ανήκουν επίσης στην Αρμοδιότητα του Τεχνικού Τμήματος, ως επίσης και η καθαριότητα των παραλιών και η δημιουργία αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

– Η φροντίδα για τη χρήση, συντήρηση και σωστή λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου και όλων των κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων του.

Έντυπα

Για  έντυπα αιτήσεων σε σχέση με τις άδειες οικοδομής

Άδειες Λειτουργίας Δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών,Ετήσια Ανανέωση

Ενημέρωση για τεχνικά θέματα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Ασφάλεια στις Κατασκευές

Σχέδια Ανάπτυξης

Τοπικό Σχέδιο Πάφου

Δήλωση Πολιτικής

Περι οδών και Οικοδομών Νόμος

Αίτηση Για Πιστά Αντίγραφα