Ονομασία

Οι απόψεις για την προέλευση της ονομασίας της Πέγειας διίστανται. Ωστόσο, επικρατέστερη είναι αυτή του Νέαρχου Κληρίδη. Σύμφωνα με αυτήν το όνομα είναι ξενικό και φανερώνει ότι ο συνοικισμός κτίστηκε στα χρόνια των Ενετών, οι οποίοι έλεγαν το γειτονικό λιμανάκι Μπ(α)έγια και το εκεί μικρό ακρωτήρι, Κερατίδι, επειδή μοιάζει σαν κέρατο. Baia Cheratidi σημαίνει κόλπος του Κερατιδίου και από αυτό, πήρε το όνομα του ο συνοικισμός εκείνος. Μπ(α)έιγια λοιπόν στα ιταλικά σημαίνει κόλπος και από αυτή τη σημασία προήλθε η ονομασία της Πέγειας.

Visit and Bet at Ladbrokes information.

Subrscribe to our Newsletter