Επιτροπές Δήμου

Επιτροπές Δήμου Πέγειας 2017 -2022


1.    ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    Λίντα Λέπλανκ                  
2.    Ανδρέας Σταυρής
3.    Ανδρέας Χριστοδούλου
       Πρόεδρος Επιτροπής Αντρέας Σταυρής

2.    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    Μαρίνος Λάμπρου
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Σάββας Θεοδοσίου
4.    Πανίκος  Αειρινιώτης
5.    Στέφανος Χρυσοστόμου
6.    Ανδρέας Σταυρής
7.    Στέλιος Κόνικκος
8.    Λίντα Λεπλάνκ
9.    Ανδρέας Χριστοδούλου

3.    ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
1.    Μαρίνος Λάμπρου
2.    Ανδρέας Σταυρή
3.    Ανδρέας Χριστοδούλου

4.    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.    Ανδρέας Χριστοδούλου
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Στέφανος Χρυσοστόμου
4.    Στέλιος Κόνικκος
       Πρόεδρος   Επιτροπής: Στέλιος Κόνικκος

5.    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.    Λίντα Λεπλάνκ
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Στέλιος Κόνικκος
4.    Σάββας Θεοδοσίου
5.    Πανίκος Αειρινιώτης
       Πρόεδρος Επιτροπής, Λίντα Λεπλάνκ

6.    Ε[ΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.    Πανίκος Αειρινιώτης
2.    Λίντα Λεπλάνκ
3.    Ανδρέας Χριστοδούλου
4.    Στέλιος Κόνικκος
        Πρόεδρος Επιτροπής, Πανίκος Αειρινιώτης

7.    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.    Στέφανος Χρυσοστόμου
2.    Στέλιος Κόνικκος
3.    Σάββας Θεοδοσίου
4.    Πανίκος Αειρινιώτης
       Πρόεδρος Επιτροπής Στέφανος Χρυσοστόμου

8.    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1.    Πανίκος Αειρινιώτης
2.    Λίντα Λεπλάνκ
3.    Ανδρέας Σταυρή
4.    Σάββας Θεοδοσίου
       Πρόεδρος Επιτροπής, Σάββας Θεοδοσίου

9.    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1.    Αχιλλέας Αχιλλέως
2.    Ανδρέας Χριστοδούλου
3.    Στέφανος Χρυσοστόμου
4.    Ανδρέας Σταυρή
       Πρόεδρος Επιτροπής Αχιλλέας Αχιλλέως

10.    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1.    Ανδρέας Χριστοδούλου
2.    Στέφανος Χρυσοστόμου
3.    Λίντα Λεπλάνκ
4.    Αχιλλέας Αχιλλέως
                             Πρόεδρος Επιτροπής, Ανδρέας Χριστοδούλου

11.    ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    Μαρίνος Λάμπρου – Δήμαρχος
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Σάββας Θεοδοσίου
4.    Πανίκος Αειρινιώτης
5.    Στέφανος Χρυσοστόμου
6.    Ανδρέας Σταυρής
7.    Στέλιος Κόνικκος
8.    Λίντα Λεπλάνκ
9.    Ανδρέας  Χριστοδούλου

12.    ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ
1.    Στέφανος Χρυσοστόμου
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Στέλιος Κόνικκος
4.    Σάββας ΘεοδοσίουVisit and Bet at Ladbrokes information.

Subrscribe to our Newsletter