ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
BANK: 357006629488
IBAN: CY17002001950000357006629488
SWIFT: BCYPCY2N
ADDRESS: CORAL BAY 1A, 8575 PEGEIA
BANK A/C NAME: PEGEIA MUNICIPALITY

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: CY21009006460006461010059385
SWIFT: ABKLCY2N
ADDRESS: KISONERGA BRANCH 646
BANK A/C NAME: PEGEIA MUNICIPALITY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: CY37005005020005020110015001
SWIFT: ABKLCY2N
ADDRESS: TOMΒS OF THE KINGS ROAD
BANK A/C NAME: PEGEIA MUNICIPALITY

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
IBAN: CY45007028400000000040194465
SWIFT: CCBKCY2N
ADDRESS: SYNERGATISMOU
BANK A/C NAME: PEGEIA MUNICIPALITY