ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Τμήμα Φορολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Τμήμα Φορολογίας

Ο Δήμος Πέγειας στην προσπάθεια του για καλύτερη ενημέρωση των δημοτών του, σε συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας,  οργανώνει παρουσίαση σχετικά με την υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή δήλωσης εισοδήματος  μισθωτού, για το έτος 2017, την Παρασκευή 29/06/2018 στις 17:30 – 19:30, στο Πολιτιστικό Κέντρου του Δήμου Πέγειας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας: Λευκή Τοτού 26804385 και Ιωάννα Ζαρή 26804383.