7η ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ

7η ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ