Πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου “Τα παιδιά του Ακάμα”

Πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου “Τα παιδιά του Ακάμα”