ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ