ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ