ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  http://eforms.moec.gov.cy/epimorfotika/Application/AddApplication.aspx

Για τυχόν διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με τo Επαρχιακό Γραφείο Επιμορφωτικών Κέντρων στο email: epimorfotika.paf@schools.ac.cy