ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ “Η ΠΕΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ”

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ “Η ΠΕΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ”