ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ