ΟΡΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ