ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ