Υποβολή αιτήσεων για εργοδότηση 2 εκτάκτων ωρομίσθιων εργατών στον Τομέα Αποκομιδής σκυβάλων

Υποβολή αιτήσεων για εργοδότηση 2 εκτάκτων ωρομίσθιων εργατών στον Τομέα Αποκομιδής σκυβάλων