Ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού σχετικά με τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για τον Διαχωρισμό 44 οικοπέδων στον Δήμο Πέγειας

Ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού σχετικά με τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για τον Διαχωρισμό 44 οικοπέδων στον Δήμο Πέγειας