Συνάντηση εργασίας στο Δήμο Πέγειας στο Πλαίσιο του Προγράμματος “BEACHTECH – Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής”

Συνάντηση εργασίας στο Δήμο Πέγειας στο Πλαίσιο του Προγράμματος “BEACHTECH – Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής”