Αίτηση για πρόσληψη εποχιακής απασχόλησης ενός Υπεύθυνου / Επιθεωρητή Δημοτικής Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων

Αίτηση για πρόσληψη εποχιακής απασχόλησης ενός Υπεύθυνου / Επιθεωρητή Δημοτικής Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων