ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π03/2022 ΓΙΑ “ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΓΕΙΑ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π03/2022 ΓΙΑ  “ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΓΕΙΑ”