ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ “ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ”

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ “ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ”