ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΓΕΙΑΣ