ΟΡΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ