ΟΡΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ