ΟΡΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ