ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ