Υποβολή αιτήσεων, για πρόσληψη εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, για Υπηρεσίες Υγειονομικού Επιθεωρητή, στον Δήμο Πέγειας.

Υποβολή αιτήσεων, για πρόσληψη εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, για Υπηρεσίες Υγειονομικού Επιθεωρητή, στον Δήμο Πέγειας.

Όροι

Αίτηση