Προσφορά 4 υποτροφιών σε κατοίκους του Δήμου Πέγειας, από την Ξενοδοχειακή Σχολή του CASA COLLEGE στην Λευκωσία.

Προσφορά 4 υποτροφιών σε κατοίκους του Δήμου Πέγειας, από την Ξενοδοχειακή Σχολή του CASA COLLEGE στην Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις αιτήσεις
από τα γραφεία του Δήμου Πέγειας.