ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαρίνος Λάμπρου, Δήμαρχος
Τηλ: 99596007

1.    Αντρέας Σταυρή
Τηλ. 99-683967

2.    Σαββάκης Θεοδοσίου
Τηλ: 99-359130

3.    Λίντα Λεπλάνκ
Τηλ: 26-621272

4.    Στέλιος Κόνικκος
Τηλ: 99624927

5.    Αχιλλέας Αχιλλέως,
Τηλ: 99041115

6.    Ανδρέας Χριστοδούλου
Τηλ: 99786603

7.    Πανίκος Αειρινιώτης
Τηλ: 99-632957

8.    Στέφανος Χρυσοστόμου
Τηλ:99667114