Ανακοίνωση Οικονομικού Τμήματος

Ανακοίνωση Οικονομικού Τμήματος

Λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στην αποστολή των τελευταίων λογαριασμών Υδατοπρομήθειας, η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης μετατίθεται για τις  20/04/2017.