Τα απαιτούμενα έγγραφα περιλαμβάνουν: Διαβατήριο, Πιστοποιητικά Γεννήσεως, Οριστική απόφαση (σε περίπτωση διαζυγίου), Πιστοποιητικό Θανάτου (σε περίπτωση χηρείας) και Πιστοποιητικό Μη Κωλύμματος από το εξουσιοδοτημένο τμήμα της χώρας καταγωγής σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπεύθυνη επί των γάμων, Μαρία Γιάνγκου.

Τηλέφωνο: 26 623991, 26 621244

E-mail: m.yiangou@pegeiamunicipality.com 

Ιστοσελίδα για τις κρατήσεις   http://www.bookyourweddingday.com/easyconsole.cfm/id/100

Διαφημιστικό Έντυπο Πολιτικών Γάμων: Δείτε εδώ