ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλατεία Βρύσης των Πεγειώτισσων, 8560 Πέγεια

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
26 621113, 26 621244

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
26 621571

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 15:00 (Ώρες ταμείου 08:00 – 13:30)

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
info@pegeiamunicipality.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
harpa@pegeiamunicipality.com

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
technical@pegeiamunicipality.com

ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ssymeou@pegeiamunicipality.com

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
chloepatsalidou@outlook.com