Ο Δήμος δεν έχει υπηρεσία που να αναλαμβάνει την συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αλλά μπορείτε να απευθύνεστε στην WEEE Electrocyclosis  Cyprus Ltd