Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού ( Σ.Κ.Ε ) Πέγειας

Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών

O Δήμος Πέγειας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας εντοπίζοντας την ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων Κοινωνικής Ευημερίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων γονιών, την προστασία των παιδιών και την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένους προχώρησε στην ίδρυση του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (Σ.Κ.Ε ) Πέγειας.Το Σ.Κ.Ε Πέγειας ιδρύθηκε στις 22/09/1999 με πρόεδρο τον τέως Δήμαρχο, κ. Καππετζιή και μέλη τοπικούς παράγοντες και ιδιώτες εθελοντές.

Βασικότεροι στόχοι του Σ.Κ.Ε είναι η επισήμανση κοινωνικών προβλημάτων και η δημιουργία ανάλογων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση τους.Μετά από έρευνα φάνηκε η αναγκαιότητα Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών εργαζομένων οικογενειών.Το Κέντρο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2000 και παρείχε φροντίδα,προστασία,απασχόληση και αγωγή σε παιδιά σχολικής ηλικίας κατά τις απογευματινές ώρες.

Ο Δήμος Πέγειας μετά από αυξημένη ζήτηση και ανάγκη παροχής υπηρεσιών σε παιδιά όλων των ηλικιών προχώρησε στην ανέγερση Πολυδύναμου Κέντρου Εξυπηρέτησης Παιδιών.Το Πολυδύναμο Κέντρο χτίστηκε και εξοπλίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατέχει όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας και απαρτίζεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών λειτουργεί εβδομαδιαία από τις 07:00 – 18:30, και εξυπηρετεί παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως 12 χρονών.

Στο Πολυδύναμο λειτουργούν 2 προγράμματα ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών.

Βρεφοπαιδοκομικός σταθμός
Τμήμα Βρεφών ,
Τμήμα Νηπίων 2-3χρ
Τμήμα Νηπίων 3-4χρ

Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
Παιδιά 5-12χρ

Το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών παρέχει στα παιδιά φροντίδα,προστασία,υγιή και δημιουργική απασχόληση, 3 υγιεινά γεύματα, βοήθεια στη μελέτη των μαθημάτων των παιδιών σχολικής ηλικίας , μαθήματα ζωγραφικής, χορού, γυμναστικής , καράτε, ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικών. Επίσης οργανώνει θεατρικές παραστάσεις και εκπαιδευτικές / ψυχαγωγικές εκδρομές.
Το Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Πεγειας παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς και κυρίως στις μητέρες να εργαστούν γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον