ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγκαταστήσει υδρομετρητή σε οικόπεδο ή τεμάχιο γης στην περιοχή της αρμοδιότητας του Τμήματος υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας, πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο ΔΠΥ1 στα Γραφεία του Συμβουλίου προσκομίζοντας τα πιο κάτω έγγραφα:

 1. Πρωτότυπο άδειας οικοδομής. (Επιστρέφεται)
 2. Πρωτότυπο τίτλου ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικού – Αγοραπωλητηρίου  εγγράφου.(Επιστρέφεται)
 3. Τοπογραφικό Σχέδιο
 4. Ταυτότητα ή και σφραγίδα αν πρόκειται περί εταιρείας.
 5. Η αξία  της εγκατάστασης ορίζεται, αφού προσκομιστούν τα πιο πάνω έγγραφα και γίνει η ανάλογη αξιολόγηση από αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας και σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.
 6. Σε περίπτωση  παλινόρθωσης της ασφάλτου, τα έξοδα επωμίζεται ο αιτητής.

Δικαιώματα / Τέλη Σύνδεσης

 • Οικιστική περιοχή  €171.00
 • Παραθεριστική κατοικία €854.30
 • Τουριστική περιοχή  €854.30
 • Εκτός ορίων Υδατοπρομήθειας  €1025.00
 • Έξοδα σύνδεσης παροχής   €25.63 + ΦΠΑ
 • Αγορά υδρομετρητή  €51.26 + ΦΠΑ
 • Έλεγχος μετρητή  €20.00 + ΦΠΑ
 • Έξοδα επανασύνδεσης  €25.63 + ΦΠΑ
 • Αντικατάσταση υδρομετρητή €51.26 + ΦΠΑ
 • Εγγύηση για Μεταβίβαση Υδρομετρητή σε ενοικιαστή €300

ΤΕΛΗ ΝΕΡΟΥ

Πίνακας λογαριασμού κατανάλωσης νερού  για τριμηνιαία περίοδο
Διατίμηση “Α” Τέλη ανά τριμηνία Διατίμηση “Α”  (Οικιστική)
Πάγιο (ενοίκιο και συντήρηση) €20 Εντάσσονται όλα τα υποστατικά που χρησιμοποιούν νερό για οικιστικούς σκοπούς.
Κατανάλωση κυβικά Μέτρα Τιμή
Από Μέχρι
1 30 0,70
31 60 0,90
61 75 1,20
76 90 1,50
91 150 2,00
151 και άνω 4,00
Πίνακας λογαριασμού κατανάλωσης νερού για τριμηνιαία περίοδο
Διατίμηση “Β” Τέλη ανά τριμηνία Διατίμηση “Β”  (Εμπορική – Ξενοδοχεία)
Πάγιο (ενοίκιο και συντήρηση) €500 ξενοδοχεία , κλινικές , σχολεία.

 

 

Κατανάλωση

κυβικά Μέτρα

Τιμή
Από Μέχρι
0 1000 1.47
1001 2000 1.95
2001 και άνω 2.27
Πίνακας λογαριασμού κατανάλωσης νερού για τριμηνιαία περίοδο
Διατίμηση “Γ” Τέλη ανά τριμηνία Διατίμηση “Γ”  (Μικρά Ξενοδοχεία)
Πάγιο (ενοίκιο και συντήρηση) €50  

 

 

Κατανάλωση

κυβικά Μέτρα

Τιμή
Από Μέχρι
0 1000 1.40
1001 1500 1.60
1501 και άνω 2.00
Πίνακας λογαριασμού κατανάλωσης νερού για τριμηνιαία περίοδο
Διατίμηση “Δ” Τέλη ανά τριμηνία Διατίμηση “Δ”  (Πολύτεκνοι)
Πάγιο (ενοίκιο και συντήρηση) €20 Για να ενταχθεί ο καταναλωτής στην κατηγορία αυτή πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία του Δήμου Πέγειας το πρωτότυπο της ταυτότητας πολύτεκνου.
Κατανάλωση κυβικά Μέτρα Τιμή
Από Μέχρι
1 30 0,70
31 60 0,90
61 75 0,90
76 90 1,30
91 150 1,50
151 Και άνω 4,00

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πού βρίσκονται τα Γραφεία του Τμήματος Υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας;

Τα Γραφεία του Δήμου Πέγειας βρίσκονται στη Πλατεία Βρύσης των Πεγειώτισσων στο κέντρο της Πέγειας.

Τι πρέπει να κάμω αν δεν πήρα ή απώλεσα το λογαριασμό υδροληψίας μου;

Αν δεν πήρατε ή απωλέσατε το λογαριασμό υδροληψίας σας επικοινωνήστε το συντομότερο με το Τμήμα Υδατοπρομήθειας στο τηλέφωνο 26621113 ή περάστε από τα Γραφεία του Δήμου Πέγειας το συντομότερο.

Παρατηρήθηκε αυξημένη κατανάλωση νερού.

Σε περίπτωση που παρατηρείται αδικαιολόγητη αυξημένη κατανάλωση νερού πιθανώς να οφείλεται σε διαρροή γι’ αυτό προτρέπεστε να καλέσετε υδραυλικό για έλεγχο των υδραυλικών σας εγκαταστάσεων και εντοπισμό της διαρροής. Αν η διαρροή προέρχεται από υπόγεια λιωμένη παροχή τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα επιφανειακή και να ενημερωθεί ανάλογα το Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας για μελέτη της πιθανότητας μείωσης του λογαριασμού σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας ή Κανονισμών.

Θέλω να μεταβιβάσω το λογαριασμό υδροληψίας στο όνομά μου.

 • Αν είστε ιδιοκτήτης να προσκομίσετε τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ή το πωλητήριο έγγραφο στο Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας.
 • Αν είστε ενοικιαστής να προσέλθετε στα Γραφεία του Τμήματος Υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας με τον ιδιοκτήτη για να συμπληρώσετε το έντυπο μεταβίβασης και να πληρωθεί το ποσό της εγγύησης.
 • Αν πρόκειται για εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής θα πρέπει να προσκομίσετε την επίσημη σφραγίδα της εταιρείας σας.
 •  Πρέπει απαραίτητα όλες οι παλιές οφειλές να εξοφληθούν.

 

Μπορώ να δηλώσω άλλη διεύθυνση στην οποία να αποστέλλεται ο λογαριασμός υδροληψίας μου;

 

Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε άλλη διεύθυνση για να σας αποστέλλεται ο λογαριασμός υδροληψίας μπορείτε να το κάμετε τηλεφωνικώς στο 26621113 (Τμήμα Υδατοπρομήθειας) ή συμπληρώνοντας το αντίστοιχο τμήμα στο πίσω μέρος του λογαριασμού και προσκομίζοντας το στα γραφεία του Τμήματος Υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας ή γραπτώς στη διεύθυνση αλληλογραφίας του Δήμου Πέγειας.

Ενδιαφέρομαι να μάθω αν ο ενοικιαστής μου πληρώνει το λογαριασμό υδροληψίας του.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο υποστατικού το οποίο ενοικιάζεται να απευθύνεστε στο Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας στο τηλέφωνο 26621113 και αναφέρετε τον αριθμό λογαριασμού του καταναλωτή.

Πώς μπορεί κάποιος να ξοφλήσει το λογαριασμό υδροληψίας;

Οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφληθούν στο ταμείο του Δήμου Πέγειας κατά το ωράριο λειτουργίας του Δήμου Πέγειας ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς που  αναγράφονται στο πίσω μέρος του τιμολογίου. Μπορεί επίσης να δώσει εντολή στην τράπεζα του για απευθείας εξόφληση ή  μέσω της υπηρεσίας jCC Payments.

 

Πόσο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας μου;

Για να μάθετε το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας σας τηλεφωνήστε στο 26621113 πατήστε 4 (Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας ) και θα εξυπηρετηθείτε αμέσως.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997

Κανονισμοί που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας

δυνάμει των άρθρων 83,84 και 87.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 83, 84 και 87 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 1997, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς.

 

 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ