ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π01/17

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π01/17

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π01/17 ΓΙΑ  “ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΟΥΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ”.

  1. Ο Δήμος Πέγειας ζητά προσφορές για τη παροχή Άδειας Υπηρεσιών στην παραλία Λαουρού, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πέγειας, σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Χρήσης Παραλίας που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών στις 24 Φεβρουαρίου 2015.
  2. Η διάρκεια της σύμβασης θα καλύπτει την περίοδο από την ημέρα υπογραφής της εν λόγω Σύμβασης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018.
  3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 14:00 της Τρίτης 21ης Μαρτίου 2017 στο κιβώτιο Προσφορών που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο του Δήμου Πέγειας.
  4. Έγγραφα Διαγωνισμού διατίθενται προς 30 Ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν (κατά τις εργάσιμες ώρες της Αναθέτουσας Αρχής) από τα γραφεία του Δημαρχείου Πέγειας στη διεύθυνση: Πλατεία Βρύσης των Πεγειώτισσων, 8560 Πέγεια. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 621113 και 26 622146. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα διατίθενται μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, ώρα  14:00.