#Αρχαιολογικός χώρος Μελέτη

Ο αρχαιολογικός χώρος Μελέτη φιλοξενεί  λαξευτούς  Τάφους. Εκτιμάται   ότι οι τάφοι ανήκουν στην ελληνιστική περίοδο. Ο αρχαιολογικός χώρος Μελέτη βρίσκεται πλησίον του Αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Γεωργίου. Οι τάφοι  δεν είναι μελετημένοι, ούτε τα μνημεία,  με αποτέλεσμα  μέχρι στιγμής  να μην έχει τίποτα δημοσιευτεί.