Αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακής απασχόλησης ενός Βοηθού Υπεύθυνου Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων

Αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακής απασχόλησης ενός Βοηθού Υπεύθυνου  Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων

Ο Δήμος Πέγειας δέχεται αιτήσεις για Εποχιακή Απασχόληση ενός Βοηθού Υπεύθυνου Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων Περίοδος απασχόλησης: 03/05/2019 – 30/11/2019 Απολαβές Μισθός Βοηθού Υπεύθυνου Επιθεωρητή παραλίας: €1200 μηνιαίως. Θα καταβληθεί...

More info

Αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακής απασχόλησης ενός Υπεύθυνου / Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων

Αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακής απασχόλησης ενός Υπεύθυνου / Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων

Αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακής απασχόλησης ενός Υπεύθυνου / Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων Ο Δήμος Πέγειας δέχεται αιτήσεις για Εποχιακή Απασχόληση ενός Υπεύθυνου / Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων Περίοδος απασχόλησης: 03/05/2019 –...

More info