ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
BANK: 357006629488
IBAN: CY17002001950000357006629488
SWIFT: BCYPCY2N
ADDRESS: CORAL BAY 1A, 8575 PEGEIA
BANK A/C NAME: PEGEIA MUNICIPALITY

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: CY21009006460006461010059385
SWIFT: ABKLCY2N
ADDRESS: KISONERGA BRANCH 646
BANK A/C NAME: PEGEIA MUNICIPALITY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: CY37005005020005020110015001
SWIFT: ABKLCY2N
ADDRESS: TOMΒS OF THE KINGS ROAD
BANK A/C NAME: PEGEIA MUNICIPALITY

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
IBAN: CY45007028400000000040194465
SWIFT: CCBKCY2N
ADDRESS: SYNERGATISMOU
BANK A/C NAME: PEGEIA MUNICIPALITY

Οι χρεώσεις πώλησης τάφων στα δημοτικά κοιμητήρια (Ελληνορθόδοξων και Καθολικών) από τις 12/09/2018 είναι οι ακόλουθες:

  • Ποσό ύψους €650 για άτομα, τα οποία διαμένουν στο Δήμο κατά τα δέκα τελευταία χρόνια και άνω.
  • Ποσό ύψους €1500 για άτομα, τα οποία διαμένουν στο Δήμο λιγότερο από δέκα χρόνια.
  • Ποσό ύψους €5000 για άτομα, τα οποία διαμένουν στο Δήμο κάτω των 2 ετών.
  • Ποσό ύψους €1500 για απόδημους Πεγειώτες.
  • Δεν θα υιοθετείται η προπώληση τάφων, λόγω τεχνικών δυσκολιών.

Η χορήγηση βεβαίωσης μόνιμου Δημότη Πέγειας προϋποθέτει ως απαραίτητο και μοναδικό δικαιολογητικό την εγγραφή στο μητρώο Φορολογίας του Δήμου Πέγειας.

Δικαιολογητικά τα οποία θα προσκομιστούν πχ από Τράπεζα, Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ κτλ δεν θεωρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία.