Η περισυλλογή σκυβάλων γίνεται με συμπιεστικού τύπου οχήματα του Δήμου κατά τις πρωινές ώρες, στις οικιστικές περιοχές δύο φορές τη βδομάδα και στις εμπορικές και τουριστικές μονάδες , από δύο μέχρι πέντε φορές τη βδομάδα ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

Τρόποι εναπόθεσης των δοχείων/ σκυβαλοδοχείων

Οικίες

Τα σκύβαλα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες κτιστές σκυβαλαποθήκες ή σε κατάλληλα πλαστικά σκυβαλοδοχεία που να κλείνουν ερμητικά και τα οποία πρέπει να μεταφέρονται στην αυλή μετά την περισυλλογή.

Τονίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις τα σκύβαλα πρέπει να τοποθετούνται πρώτα σε καλά δεμένες πλαστικές σακούλες.

Απαγορεύεται

– Να τοποθετούνται οι σακούλες με τα σκύβαλα εκτός σκυβαλοδοχείων και σκυβαλαποθηκών στα πεζοδρόμια και σε άλλους ανοιχτούς χώρους.

– Τα οποιουδήποτε είδους σκυβαλοδοχεία να παραμένουν μόνιμα στα πεζοδρόμια και σε άλλους χώρους εκτός της αυλής του ιδιοκτήτη.

Συστήνεται όπως οι δημότες βγάζουν τα σκύβαλα τους αργά το βράδυ πριν τη μέρα της περισυλλογής.

Πολυκατοικίες / ξενοδοχεία/ εστιατόρια

Τα σκύβαλα πρέπει να τοποθετούνται σε μεγάλα τροχήλατα σκυβαλοδοχεία των 1100 λίτρων τα οποία να διατηρούνται στην αυλή του υποστατικού. Η αγορά, συντήρηση και το πλύσιμο των σκυβαλοδοχείων είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών/ ενοίκων του υποστατικού. Σε ορισμένα υποστατικά συστήνεται η αγορά ειδικού συμπιεστή σκυβάλων.

Διευκρινίζεται ότι στην περισυλλογή των σκυβάλων συμπεριλαμβάνονται μόνο οικιακά σκύβαλα. Δεν πρέπει να τοποθετούνται απορρίμματα κήπου, μεγάλα αντικείμενα, ξύλα, πέτρες, σίδερα, χώματα κτλ.

Ο Δήμος Πέγειας έχει οργανώσει περιοδεύον συνεργείο περισυλλογής υπερμεγεθών απορριμμάτων.