ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΓΕΙΑΣ