ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023