Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσίας απο τρίτους, για την οργάνωση και ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού του Δήμου Πέγειας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσίας απο τρίτους, για την οργάνωση και ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού του Δήμου Πέγειας.